Udgivet tor d. 10. sep 2020, kl. 17:31

Ved informationsmøde om menighedsrådsvalget blev der orienteret om menighedsrådets arbejde og kommende opgaver.

Formanden for valgbestyrelsen Lis Asmussen præsenterede blandt andet denne orientering om menighedsrådet og visioner for fremtiden.


Oplæg Meninghedsrådsvalget.pptx

Kategorier Kregme og Ølsted Kirker