Møde med det guddommelige

Hvordan er det pludselig at sidde over for Jesus? Det spørgsmål kan journalist og forfatter Charlotte Rørth svare på. Hun har nemlig prøvet det selv - en dag i en kirke i Spanien.
 
Hun var hverken et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da hun havde den oplevelse, som blev et både mentalt og fysisk lynnedslag. Oplevelsen tvang hende til at tage sit moderne og rationelle liv op til overvejelse.
 
Kregme og Frederiksværk-Vinderød menighedsråd har sammen arrangeret en foredragsaften med Charlotte Rørth i Frederiksværk Sognegård. Efter aflysning i foråret er datoen nu fastsat til torsdag den 27. oktober 2020 kl. 19.00.
 
Charlotte Rørth har skrevet flere bøger om religiøse oplevelser for både sig selv og andre. Hun fortæller åbent i sit foredrag om sin måde at leve på med oplevelserne: Bliver man en anden, bliver man til grin, skal man tie om det, spørger hun blandt andet. Alle er velkomne.
 

Nye menighedsråd i Kregme og Ølsted

Valgene af nye menighedsråd i Kregme og Ølsted er nu endelige.

Kregme Sogn:

Lis Bjørn Asmussen
Anna Marie Houmann
Allan Poulsen
Ellen Ingeborg Rasmussen
Christian Ditlev Ravnborg
Karen Jensen 
Kirsten Møller Kristensen
Kirsten Flodgaard Jakobsen

 

Ølsted Sogn:

Gunnar Birch Olsen
Annelise Bech
Per Oskar Scharff Perschke
Judy Schou Christiansen
Lilli Lyng Madsen
Laila Ørving
Ole William Nielsen

Stedfortrædere:

Carl Ove Jensen
Kirsten Fink
 

Menighedsrådene konstituerer sig i løbet af november måned og tiltræder første søndag i advent, den 29. november 2020. 


Efterårets spaghetti-gudstjenester i Ølsted Kirke

Gudstjenesterne er en anledning til, at børnefamilier kan lære kirkerummet og de bibelske fortællinger at kende. Sang, leg og eftertanke veksler og lidt efter lidt skabes en fortrolighed med, hvad kirke og tro kan være for små og store mennesker.

Vi begynder hver gang kl. 17.30 i kirken v/ sognepræst Tina Folke Drigsdahl, og bagefter er der fælles aftensmad i Rytterskolen. Vi er færdige med at spise omkring 18.45, så de mindste kan nå at komme hjem, inden det bliver for sent. Så ingen indkøb eller opvask – kun hygge og godt samvær.

Tag hele familien med. Ingen tilmelding. 

Aftensmaden er gratis sposoreret af Ølsted Menighedsråd.

Kommende datoer i efteråret 2020: 6. okt. og 3. nov.


Begrænset deltagerantal i vores kirker

I Kregme kirke må der højst være 28 deltagere til de forskellige handlinger og i Ølsted kirke 26 deltagere grundet Covid-19. Der er dog igen nadver i kirkerne ved vores gudstjenester.


Så er der Børnerytmik igen for de 1–4-årige i Ølsted kirke.

Med gamle og nye sange, danse, instrumenter og bevægelser bevæger vi os gennem et legende univers, hvor musik, motorik glæde og kreativitet går hånd i hånd. Dette for at stimulere og styrke barnets sanser, motorik, sociale kompetencer og generelle udvikling.

I undervisningen bruger vi rasleæg, sæbebobler, sjove rekvisitter mm. Ølsted kirke bliver til et dejligt frirum, hvor børn og forældre kan lære nye sange, lege og danse, som de kan tage med sig hjem og bruge i hverdagen. Så kom og vær med til en time fyldt med sjov og glæde helt på børnenes præmisser.

Holdene er for alle - fædre, mødre, bedsteforældre, barnepiger, eller andre, der har lyst til at få en musikalsk oplevelse med barnet. Det forventes, at de voksne har lyst til at deltage aktivt sammen med barnet.

Det sker i Ølsted kirke torsdage fra kl. 16.00 til 17.00 første gang den 3. september og efterfølgende 12 torsdage, dog ikke i uge 42.

Derudover er der også babysalme sang hver torsdag kl. 9.30 til 10.30 i Ølsted kirke, hvor man bagefter hygger over en kop kaffe og en bid brød i Rytterskolen.  

Tilmelding sker på mail: oelstedkirkekontor@outlook.com


Hvis du bor i Ølsted eller Kregme sogne, kan du gratis benytte kirkebilen til gudstjenester og arrangementer i kirkerne, Rytterskolen eller Konfirmandstuen. Ring til Taxa Nord på tlf. 48 48 48 48 og oplys konto nr. 88332.