Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Velkommen

Stille mobilfri stund i kirken

Aftengudstjenesterne i Kregme Kirke under overskriften ”Mobilfri Zone” genoptages nu efter en længere Corona pause. Næste gang bliver torsdag den 17. juni 2021 kl. 17.00

Gudstjenesterne er stemningsfulde. Det er en stille pause i hverdagen. Smuk orgelmusik, salmer og bønner. Levende lys og slukket for al elektronik.

Sognepræst Dennis Jelstrup siger: ”Vi lever i et samfund, i en kultur, hvor vi hele tiden er på, hele tiden er forbundet. Vi går og ser på vores skærme, tjekker vores mail eller deler noget på Facebook.

I en halv times tid kan du lukke ned for alt det ydre og lade rummets ro, orgelets musik, salmernes og bønnens ord give dig mulighed for at mærke dig selv.”

Muligheden for at købe en færdigret med hjem må vente til efter sommerferien, hvor Corona er kommert lidt mere på afstand.

Alle er velkomne til en stille stund i kirken den 17. juni kl. 17.00.


Den kendte gudstjeneste er tilbage

Gudstjenesterne i Kregme og Ølsted er ved at være tilbage til tiden før jul. Det vil sige, at der kan være flere tilstede i kirken, og at alle må synge med på salmerne. Gudstjenesterne har nu igen normal længde, og der inviteres igen til at deltage i nadveren.

Der er dog stadig grænser for, hvor mange der må være i kirkerne ad gangen, ligesom der var i efteråret. Der skal være to meter mellem hver person, hvis man ikke deler husstand, og det betyder én kirkegænger pr. 4 kvadratmeter. Det medfører, at der højest må være 28 personer i Kregme Kirke og 26 personer i Ølsted Kirke.

De samme regler gælder for de kirkelige handlinger, dåbsgudstjenester, bisættelser og begravelser, vielser og velsignelser.

Der bliver nu også mulighed for at holde dåb i forbindelse med gudstjenesterne om søndagen. De ny retningslinjer gælder fra onsdag den 21. april 2021.

Når man går ind og ud af en af kirkerne, skal man bære mundbind. Kravet om mundbind gælder ikke når gæsterne i kirkerne sidder ned.

Husk mundbind

 

 

 

 


Sognepræst Tina Folke Drigsdahl fra Kregme-Ølsted Pastorat har fået 
antaget en ph.d. afhandling ved Det Teologiske Fakultet ved 
København Universitet.
Afhandlingen har titlen:
Det helliges dekonstruktion. En læsning af Jean-Luc Nancys tese om 
kristendommens selv-dekonstruktion og (som følge deraf) en skitse 
til en kenotisk liturgi".
Tina Drigsdahl forsvarer afhandlingen ved en zoom konference torsdag 
den 17. juni 2021 kl. 13.15. Alle, der har lyst til at overvære 
forsvaret, er velkomne til at være med. Det kan ske helt enkelt ved 
at benytte nedenstående link.
https://teol.ku.dk/afd/afdeling-for-systematisk-teologi/arrangementer/2021/det-helliges-dekonstruktion/

 


 Konfirmationerne holdes i september

Forårets konfirmationer var planlagt til at finde sted i Kregme Kirke den 30. april og i Ølsted Kirke den 13 maj. Disse konfirmationer er aflyst og i steder bliver der konfirmationer i Ølsted Kirke lørdag den 4. september 2021 og i Kregme Kirke lørdag den 11. september 2021

Beslutningen er truffet nu, så præsterne kunne melde ud i god tid om ændringerne. Det er endnu ikke besluttet hvornår på de to dage, konfirmationerne vil finde sted.

Om baggrunden for beslutningen siger sognepræst Dennis Jelstrup:

-En konfirmation jo ikke alene er en kirkelig handling, men hænger dybt sammen med den efterfølgende fest, hvor man som familie kommer hinanden nær og nyder samværet. Vi synes ikke det vil give mening at fastholde konfirmationsdatoerne i foråret, da det er uvist hvor mange man må være sammen og det heller ikke vides om man overhovedet må holde fester i lejede lokaler og meget andet.

Forældrene til de unge der går til præst i Kregme og Ølsted i vinter bliver orienteret direkte fra præsterne.

Konfirmander


Hvis du bor i Ølsted eller Kregme sogne, kan du gratis benytte kirkebilen til gudstjenester og arrangementer i kirkerne, Rytterskolen eller Konfirmandstuen. Ring til Taxa Nord på tlf. 48 48 48 48 og oplys konto nr. 88332.

Kalender

Informationer