Konfirmationer udsættes

Forårets konfirmationer var planlagt til at finde sted i Kregme Kirke den 30. april og i Ølsted Kirke den 13 maj. Disse konfirmationer er aflyst og i steder bliver der konfirmationer i Ølsted Kirke lørdag den 4. september 2021 og i Kregme Kirke lørdag den 11. september 2021

Beslutningen er truffet nu, så præsterne kunne melde ud i god tid om ændringerne. Det er endnu ikke besluttet hvornår på de to dage, konfirmationerne vil finde sted.

Om baggrunden for beslutningen siger sognepræst Dennis Jelstrup:

-En konfirmation jo ikke alene er en kirkelig handling, men hænger dybt sammen med den efterfølgende fest, hvor man som familie kommer hinanden nær og nyder samværet. Vi synes ikke det vil give mening at fastholde konfirmationsdatoerne i foråret, da det er uvist hvor mange man må være sammen og det heller ikke vides om man overhovedet må holde fester i lejede lokaler og meget andet.

Forældrene til de unge der går til præst i Kregme og Ølsted i vinter bliver orienteret direkte fra præsterne.


Andagter i stedet for gudstjenester

Gudstjenesterne i Folkekirken må indtil videre ikke vare længere end 30 minutter. Der må ikke være fællessang og nadver frarådes.

Det er konsekvensen af de seneste restriktioner på grund af Corona epidemien.

I Kregme og Ølsted kirker kommer det til at betyde, at gudstjenesterne gennemføres hver søndag som morgenandagter uden fællessang og nadver.

Der er også sket en stramning af kravet til hvor meget plads, der skal være til hver enkelt gæst i kirken. I fremtiden må der kun være én deltager til gudstjenester og kirkelige handlinger pr. 7,5 kvadratmeter gulvareal.

Det betyder at der til gudstjenester, begravelser, bisættelser og vielser højest må være 15 deltagere i Kregme Kirke og 14 deltagere i Ølsted kirke.

Når man går ind og ud af en af  kirkerne, skal man bære mundbind. Kravet om mundbind omfatter ikke de gæster, som sidder ned under besøget i kirkerne.

Mundbind gælder, når man går ind og ud af en af vores kirker, kirkekontorer og i Rytterskolen.

De nye regler gælder fra fredag den 8. januar 2021.

 

 

 


 

 

Hvis du bor i Ølsted eller Kregme sogne, kan du gratis benytte kirkebilen til gudstjenester og arrangementer i kirkerne, Rytterskolen eller Konfirmandstuen. Ring til Taxa Nord på tlf. 48 48 48 48 og oplys konto nr. 88332.