Nye menighedsråd i Kregme og Ølsted

 

Vi har holdt valgforsamling til de nye menighedsråd – og der er valgt otte medlemmer i Kregme og syv medlemmer i Ølsted.

I Kregme Sogn blev følgende valgt (8):

Lis Bjørn Asmussen

Anna Marie Houmann

Allan Poulsen

Ellen Ingeborg Rasmussen

Christian Ditlev Ravnborg

Karen Jensen 

Kirsten Møller Kristensen

Kirsten Flodgaard Jakobsen

 

I Ølsted Sogn blev følgende valgt (7):

Gunnar Birch Olsen

Annelise Bech

Per Oskar Scharff Perschke

Judy Schou Christiansen

Lilli Lyng Madsen

Laila Ørving

Ole William Nielsen

Stedfortrædere:

Carl Ove Jensen

Kirsten Fink

Der kan indgives andre kandidatlister til valgbestyrelserne i begge sogne og det vil udløse afstemningsvalg, som vil blive holdt d. 17. november 2020. Kandidatlister skal have mindst samme antal stillere som der er medlemmer i menighedsrådene og listerne skal indgives senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020. Kandidatlister skal udfyldes på blanket godkendt af Kirkeministeriet (km.dk) og afleveres til valgbestyrelserne. Formænd for valgbestyrelserne er i Kregme Lis Asmussen 2172 7644 og i Ølsted Judy Schou Christiansen 5151 7202


Efterårets spaghetti-gudstjenester i Ølsted Kirke

Gudstjenesterne er en anledning til, at børnefamilier kan lære kirkerummet og de bibelske fortællinger at kende. Sang, leg og eftertanke veksler og lidt efter lidt skabes en fortrolighed med, hvad kirke og tro kan være for små og store mennesker.

Vi begynder hver gang kl. 17.30 i kirken v/ sognepræst Tina Folke Drigsdahl, og bagefter er der fælles aftensmad i Rytterskolen. Vi er færdige med at spise omkring 18.45, så de mindste kan nå at komme hjem, inden det bliver for sent. Så ingen indkøb eller opvask – kun hygge og godt samvær.

Tag hele familien med. Ingen tilmelding. 

Aftensmaden er gratis sposoreret af Ølsted Menighedsråd.

Kommende datoer i efteråret 2020: 6. okt. og 3. nov.


Begrænset deltagerantal i vores kirker

I Kregme kirke må der højst være 28 deltagere til de forskellige handlinger og i Ølsted kirke 26 deltagere grundet Covid-19. Der er dog igen nadver i kirkerne ved vores gudstjenester.


Indskrivning af konfirmander kan ske nu

 

Nu er der lukket op for indskrivning af unge i Kregme og Ølsted til konfirmationen i 2021. Normalt holdes der i juni måned informationsmøder om indskrivning af de nye konfirmander i de to kirker. Det er altid en hyggelig aften, hvor de kommende konfirmander måske for første gang møder deres præst og hvor der er information om konfirmationsforberedelsen.

På grund af corona-situationen er forholdene anderledes i år. Indskrivningen vil ske digitalt med nem-id og man kan bruge linket her under.

Tilmeld her

Hvis man hellere vil bruge mail kan man skrive til Allan Kongsted på alkc@km.dk (med oplysning om barnets fulde navn, kommende skoleklasse, mailadresse (hjem) og tlf. (hjem og elev) samt ønske om i hvilken kirke, der ønskes konfirmation). Ved spørgsmål kan kirkekontoret også kontaktes pr. mail alkc@km.dk eller tlf. 71990240 (1).

Konfirmationsforberedelse her i kirkerne er for de børn, der bor i enten Ølsted eller Kregme sogne og som begynder i 8. klasse til august 2020.Når undervisningen er godt i gang, vil præsterne indbyde til en forældreaften.

Dette års konfirmationer er udskudt til september og derfor begynder konfirmationsforberedelsen for de nye hold først derefter. I vil modtage nærmere besked i det nye skoleår.

Det kommende års konfirmationer vil blive holdt i Kregme Kirke Bededag d. 30. april 2021 og i Ølsted Kirke Kristi Himmelfartsdag d. 13. maj 2021.

 


Så er der Børnerytmik igen for de 1–4-årige i Ølsted kirke.

Med gamle og nye sange, danse, instrumenter og bevægelser bevæger vi os gennem et legende univers, hvor musik, motorik glæde og kreativitet går hånd i hånd. Dette for at stimulere og styrke barnets sanser, motorik, sociale kompetencer og generelle udvikling.

I undervisningen bruger vi rasleæg, sæbebobler, sjove rekvisitter mm. Ølsted kirke bliver til et dejligt frirum, hvor børn og forældre kan lære nye sange, lege og danse, som de kan tage med sig hjem og bruge i hverdagen. Så kom og vær med til en time fyldt med sjov og glæde helt på børnenes præmisser.

Holdene er for alle - fædre, mødre, bedsteforældre, barnepiger, eller andre, der har lyst til at få en musikalsk oplevelse med barnet. Det forventes, at de voksne har lyst til at deltage aktivt sammen med barnet.

Det sker i Ølsted kirke torsdage fra kl. 16.00 til 17.00 første gang den 3. september og efterfølgende 12 torsdage, dog ikke i uge 42.

Derudover er der også babysalme sang hver torsdag kl. 9.30 til 10.30 i Ølsted kirke, hvor man bagefter hygger over en kop kaffe og en bid brød i Rytterskolen.  

Tilmelding sker på mail: oelstedkirkekontor@outlook.com


Hvis du bor i Ølsted eller Kregme sogne, kan du gratis benytte kirkebilen til gudstjenester og arrangementer i kirkerne, Rytterskolen eller Konfirmandstuen. Ring til Taxa Nord på tlf. 48 48 48 48 og oplys konto nr. 88332.